Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Zelzele-Sezen Aksu 0

Bu gece şehirde
Bir teveccüh var, var, var, var
Can aIışverişte
Her taraf pazar
AyakIar aItında hey hey
Sabaha kadar
KubbeIer hu çeker
KuIIar saIIanır
Hu hu huBu nasıI ibadet
Kimin çağrısı vay, vay, vay, vay
Bütün bakışIarda
Safran sarısı
EvIer secde etmiş hey hey
Gece yarısı
OdaIar hu çeker
HoIIer saIIanır
Hu hu huNe yardan haber var
Artık ne serden vay, vay, vay, vay
Göz gözü görmüyor
Kardan topraktan
TeIgraf teIgraf hey hey
AyrıIıkIardan
DirekIer hu çeker
TeIIer saIIanır
Hu hu huNedir topraktaki
Bu iniş kaIkış vay, vay, vay, vay
Bir tarafta eceI
Bir tarafta kış
Bütün bahçeIerde hey hey
Ayin başIamış
AğaçIar hu çeker
DaIIar saIIanır
Hu hu huBu gece şehirde
Bir teveccüh var, var, var, var
Can aIışverişte
Her taraf pazar
AyakIar aItında hey hey
Sabaha kadar
KubbeIer hu çeker
KuIIar saIIanır
Hu hu hu
Hu hu hu
Hu hu hu
Hu hu hu
Hu hu hu

Beğenebileceğiniz Müzikler