Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Ta Mallia M’ Nt’ Esprinan 0

Ta malliam desprinan
Ato tert pa keftago
Me ta mavra ertha ego
Ke me taspra tha pago
Pu gera as apothan
Na mi tiraniete
Oson do gera ke pay
To korminat liete
Evdominda an deven
Naili pevren to kakon
Kepori na porpati
An ki krati to paston
Ta maliam desprinan
Ato tert pa keftago

Beğenebileceğiniz Müzikler